Vážený návštevník mojej stránky!

Skladby boli vyrobené na PC-pentium120, RAM 16 (neskôr 60), v programe Midi orchestrátor+ s farbami general midi na základe predtým napísaných partitúr, v niektorých prípadoch až po 15-20 rokoch, lebo na počítači pracujem len od r. 1998. Pred počúvaním hudby odporúčam zvuk (eqvaliser) nastaviť, a nepoužívať malé PC reproduktory.

Hľadám:
a) Sponzora na preloženie operných textov (najmä maďarských) do angličtiny.
b) Manažéra pre zviditeľnenie mojej tvorby.
c) Pomoc, resp. poradenstvo pre charitatívne využitie mojej hudby – pretože jedným z hlavných mojich cieľov je charita.

Poznámka: Táto stránka sa bude potupne dopĺňať (o hudbu, ďalšie skladby, texty, atd.)

Moje hudby

A) Symfonická hudba

Cesta opitou loďou I-XI 1. počítačová verzia (1981- 90)
Cesta opitou loďou I-XI 2. počítačová verzia (1981- 90)
Cesta opitou loďou I-XI 3. počítačová verzia 1998-2005)

Celosvetová symfónia (1981-90)Universal World Symphony-Hu
Návrat Attilu (z Nepálu do Tatier) a jeho pád (Aushwitz) (1995)Attila,Spring in Tatras (Hu)
Jar v Tatrách (1998)Attila,Spring in Tatras (Hu)

B) Komorná hudba

III. Sláčikové kvarteto (1989)Attila,Spring in Tatras (Hu)
5 kánonov na Ježišovo meno (1998)
Tri cigánske piesne v štýle Györgyho Kurtága (2007)
Tri horehronské miniatúry (prelúdium, Kurtág-psalm,sturm und hymnen) (2001)Attila,Spring in Tatras (Hu)
Sonatína pre flautu a klavír (2007)

A) Symfonická hudba

Tri mystické orchestrálne skladby (2006): 1 Cesta životom, 2 Cesta do tmy, 3 Cesta do raja

Dávid v bublineDavid in the bubble
Overtúra pre symfonický orchester („Lichtkeit und Finsternis“) 2006
Hudba na podporu Haiti 2010

B) Vokálna hudba

Malý princ – Symfonická vokálna hudba (2009)

Zúfalstvo – Zhudobnená báseň v 5-tich štýloch s rovnakou skrytou hudobnou štruktúrou (2010)
a) Pieseň pre tenor a symfonický orchester v štýle A.Schönberga („Glűckliche Hand“)
b) Melodráma pre recitátora a komornú skupinu v štýle Stravinského („Story of the solgier“)
c) Melodráma pre recitátora a symf. Orchester a syntetizér v postmodernom štýle
d)Pieseň pre tenor a klavír v štýle V.v. Gesichtchenstein
e)Pieseň pre ženský a mužský hlas v POP štýle

1956 –Nov.4 -Oratórium pre sóla, zbor, recitátora a orchester (2006)
Pieseň „Jaro“ na detské texty pre Barborku Brndiarovú (2007)

A) Symfonická hudba

Adagio B-Dur (2006)
Overtúra As-Dur pre orchester  (1995)
Overtúra B-Dur pre orchester  (2006)
Overtúra C-Durpre orchester (1981 -86)
Klavírny koncert F-Dur (1-3. veta) (1999-2000)
Zdravice a pochody (1997-98)

B) Komorná hudba

Sonatína pre husle a klavír 2004
Passacaglia pre plechové teleso (na básen Petöfiho „Egy gondolat bánt engemet“) (2004)
Sonatína pre husle a klavír (na počesť M.Tompu)  (2004)
Stabat mater pre sopránové sólo, klávesy a detský zbor  (2001)
Trio pre flautu, sopránové sólo,a klavír na slová Hrebendovej kapsy (2004)
Passacaglia na počesť grófa I.Széchényiho (2003)
Spomienka na Ragúzu (2006)
Variácie B-dúr pre oktetto (1999-2000)

C) Vokálna hudba

Modlitba svätého Štefana (Szent István)– Oratórium pre sóla, zbor, recitátora a orchester (2006)
Omša pre detský zbor a orchester pre kat. cirkev (2007-2008):
Úvod. Kyrie, Glória, Krédo, Obetovanie, Sanktus, Agnus dei, Prijímanie
Veľkonočná pieseň  pre evanjelickú cirkev – detský .zbor a orchester (2007)
Vianočná pieseň  pre evanjelickú cirkev – detský .zbor a orchester   (2008)
Gospelová pieseň  pre katolícku  cirkev – detský  zbor a orchester na 1. prijímanie  (2007)

“Harry Potter” – Fantastická  muzikálová opera, 1.dejstvo (2002)Harry Potter (Hu)
“Harry Potter” – Fantastická  muzikálová opera, 2.dejstvo (2002)
“Lord of the Ring” – 6 symfonických skladieb pre balet (v 2002)
“Lord of the Ring” – 6 symfonických skladieb pre balet (v 2007)
Sorstalanság” (Fatelessness) – Symfonická baletná hudba na základe románu Imreho Kertésza (2003)Sorstalansag (Hu)
“Julia´s Poltergeist” – Fantastiská muzikálová opera pre deti (2002)Julias Poltergeist (Hu)
Ramzes-Pilatus-rebus I – Internetová fantastická melodramatická opera (2007)Ramses-Pilatus-RebusI
Ramzes-Pilatus-rebus-II – Internetová fantastická melodramatická opera “Evanjelium Márie Magdalény” (2008)Maria Magdalena
Ramzes-Pilatus-rebus-III – Internetová fantastická melodramatická opera „Evanjelijum Ježišových detí“(2008)Jesus Children
Ramzes-Pilatus-rebus-IV – Internetová fantastická melodramatická opera “Utrpenie baróna Viktora von Frankenstein” (2009)Frankenstein
Ramzes-Pilatus-rebus-V – Internetová fantastická melodramatická opera “King-Kong” – inšpirovaná rôznymi filmami, ako Peter Jackson, Robert Rodriguez (2009)KIng-Kong
Ramzes-Pilatus-rebus-VI -Internetová fantastická melodramatická opera “Evanjelium kráľa Artuša” (2009)King Artus
“Pokúšanie Rowlingovej” – Internetová fantastická melodramatická opera (2006-2007)Temptation of Rowling (Hu)
“Nero” – Internetová fantastická melodramatická opera (2008)Nero
“Event-Horizon II” – Internetová fantastická melodramatická opera (2007)

Pesničky z Hrebendovej kapsy (na texty detí s doplnkom P. Lička 2004-2006)
Mini muzikál pre deti na texty piesní (2006-2008)
Esmeralda (1997)Esmeralda (Hu)
Časti z CD „Esmeralda“ : Kapitola 25, („Cesta Adriana Leverkuhna“) – techno (2007)
Adieau (Keats)
Big Brother 2002 TV2 (Text na základe reality show Peter Ličko)

Úžitková hudba 1
Úžitková hudba 2
Úžitková hudba 3
Úžitková hudba 4
Úžitková hudba 5