CLOSE

Moje Tvorby

MY MUSIC STORY

ŽIVOTOPIS

Práca sa venuje skladateľskej osobe Petra Lička – človeka, ktorý napriek svojmu veľkému hudobnému nadaniu, prejavujúcemu sa už od jeho detstva, štúdiom na prestížnej hudobnej akadémii a v neposlednom rade úctyhodným množstvom skladieb, ktoré od konca sedemdesiatych rokov skomponoval, stále ostáva neobjavený a v širších kruhoch úplne neznámy.
Práca mala za cieľ v hrubých líniách načrtnúť a zdokumentovať Ličkov život (vykreslený hlavne optikou jeho hudobného vývoja) a dielo. Venuje sa základným biografickým údajom, opisuje vplyvy, majúce podiel na formovaní Ličkovej hudobnej osobnosti, venuje sa výkladu jednotlivých období v skladateľskom živote, ako aj skladateľským tendenciám, problémom pri tvorbe (či už technickým alebo iným) a rozoberá jeho tvorbu z hľadiska štýlového i formálneho.
Z dôvodu absencie zdrojov k danej téme postupoval autor reportérskym spôsobom, to znamená, že práca vznikla na základe série rozhovorov, ktoré autor s Ličkom urobil v mesiacoch marec až máj 2009. Tieto prepísal a získané poznatky sformuloval do predkladaného dokumentu. Všetky citácie, ktoré práca obsahuje, pochádzajú z rozhovorov s Petrom Ličkom, boli upravované len minimálne – po gramatickej stránke, keďže Peter Ličko Slovenčinu neovláda tak dobre ako svoj materinský, maďarský jazyk

Čítať viac >

  • 187skladaných pesničiek
  • 1200úspešných osláv
  • 1980od roku
  • 210koncertov
  • 33xv novinách
  • 7xv televízii
CLOSE
Little Prince 3Music in support of HaitiIII. String Quartet (1989) N1III. String Quartet (1989) N2III. String Quartet (1989) N3III. String Quartet (1989) N4III. String Quartet (1989) N5III. String Quartet (1989) N6III. String Quartet (1989) N7Three Mystic orchestral compositions (2006): 1 Way of the lifeThree Mystic orchestral compositions (2006): 2 Way to the darknessThree Mystic orchestral compositions (2006): 3 Way to the ParadisoDavid in the bubble 1David in the bubble 2Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)Despair (Zúfalstvo) – Musicalized poem of 5 styles with the same hidden musical structure (2010)1956 –Nov.4. - Oratorio for solo, chorus, reciter and orchestra (2006)1956 –Nov.4. - Oratorio for solo, chorus, reciter and orchestra (2006) 2Three Gipsy Songs in style of Kurtág György (2007)Song cycle Karol Wojtyla verse fragmentLichtkeit und Finsternis mystic overture for orchestraLichtkeit und Finsternis mystic overture for orchestra 2