ZATVORIŤ

Moje Tvorby

MY MUSIC STORY

ŽIVOTOPIS

Práca sa venuje skladateľskej osobe Petra Lička – človeka, ktorý napriek svojmu veľkému hudobnému nadaniu, prejavujúcemu sa už od jeho detstva, štúdiom na prestížnej hudobnej akadémii a v neposlednom rade úctyhodným množstvom skladieb, ktoré od konca sedemdesiatych rokov skomponoval, stále ostáva neobjavený a v širších kruhoch úplne neznámy.
Práca mala za cieľ v hrubých líniách načrtnúť a zdokumentovať Ličkov život (vykreslený hlavne optikou jeho hudobného vývoja) a dielo. Venuje sa základným biografickým údajom, opisuje vplyvy, majúce podiel na formovaní Ličkovej hudobnej osobnosti, venuje sa výkladu jednotlivých období v skladateľskom živote, ako aj skladateľským tendenciám, problémom pri tvorbe (či už technickým alebo iným) a rozoberá jeho tvorbu z hľadiska štýlového i formálneho.
Z dôvodu absencie zdrojov k danej téme postupoval autor reportérskym spôsobom, to znamená, že práca vznikla na základe série rozhovorov, ktoré autor s Ličkom urobil v mesiacoch marec až máj 2009. Tieto prepísal a získané poznatky sformuloval do predkladaného dokumentu. Všetky citácie, ktoré práca obsahuje, pochádzajú z rozhovorov s Petrom Ličkom, boli upravované len minimálne – po gramatickej stránke, keďže Peter Ličko Slovenčinu neovláda tak dobre ako svoj materinský, maďarský jazyk

Čítať viac >

  • 187skladaných pesničiek
  • 1200úspešných osláv
  • 1980od roku
  • 210koncertov
  • 33xv novinách
  • 7xv televízii
ZATVORIŤ
Come back of Attila (from Nepal to Tatras) and his fall (Aushwitz) (1995) Spring in Tatras (1998) 5 Canons on the name of Jesus (1998) 1 5 Canons on the name of Jesus (1998) 2 5 Canons on the name of Jesus (1998) 3 5 Canons on the name of Jesus (1998) 4 5 Canons on the name of Jesus (1998) 5 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 1a Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 1b Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 1c Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) I1 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) I2 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 2 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 3 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 4 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 4a Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 4b Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 5 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 5a Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 5b Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 6 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 7 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 7-v2 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 8 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 9 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) 10+11 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) I3 Voyage par un bateau ivre I-XI 1. PC version (1981- 90) I4 Sonatina for Flute and Piano (2007) Universal World Symphony (1981-90) N1 Universal World Symphony (1981-90) N2 Universal World Symphony (1981-90) N3 Universal World Symphony (1981-90) N4 Universal World Symphony (1981-90) N5 Universal World Symphony (1981-90) N6 Universal World Symphony (1981-90) N7 Universal World Symphony (1981-90) N8 Universal World Symphony (1981-90) N9 Universal World Symphony (1981-90) N10 Universal World Symphony (1981-90) N11 Universal World Symphony (1981-90) N12 Universal World Symphony (1981-90) N13 Universal World Symphony (1981-90) N14 Universal World Symphony (1981-90) N15 "Omen" - graphics experimental computer music Three Horehron´s miniatures (Preludio, Kurtág-psalm, sturm und hymnen 2001)