ZATVORIŤ

Moje Tvorby

MY MUSIC STORY

ŽIVOTOPIS

Práca sa venuje skladateľskej osobe Petra Lička – človeka, ktorý napriek svojmu veľkému hudobnému nadaniu, prejavujúcemu sa už od jeho detstva, štúdiom na prestížnej hudobnej akadémii a v neposlednom rade úctyhodným množstvom skladieb, ktoré od konca sedemdesiatych rokov skomponoval, stále ostáva neobjavený a v širších kruhoch úplne neznámy.
Práca mala za cieľ v hrubých líniách načrtnúť a zdokumentovať Ličkov život (vykreslený hlavne optikou jeho hudobného vývoja) a dielo. Venuje sa základným biografickým údajom, opisuje vplyvy, majúce podiel na formovaní Ličkovej hudobnej osobnosti, venuje sa výkladu jednotlivých období v skladateľskom živote, ako aj skladateľským tendenciám, problémom pri tvorbe (či už technickým alebo iným) a rozoberá jeho tvorbu z hľadiska štýlového i formálneho.
Z dôvodu absencie zdrojov k danej téme postupoval autor reportérskym spôsobom, to znamená, že práca vznikla na základe série rozhovorov, ktoré autor s Ličkom urobil v mesiacoch marec až máj 2009. Tieto prepísal a získané poznatky sformuloval do predkladaného dokumentu. Všetky citácie, ktoré práca obsahuje, pochádzajú z rozhovorov s Petrom Ličkom, boli upravované len minimálne – po gramatickej stránke, keďže Peter Ličko Slovenčinu neovláda tak dobre ako svoj materinský, maďarský jazyk

Čítať viac >

  • 187skladaných pesničiek
  • 1200úspešných osláv
  • 1980od roku
  • 210koncertov
  • 33xv novinách
  • 7xv televízii
7 sáv 6 sáv 5 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 17 sáv 16 sáv 15 sáv 14 sáv 13 sáv 12 sáv 11 sáv 10 sáv 9 sáv 8 sáv 2 sáv 1 sáv 7 sáv 10 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 5 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 8 sáv 7 sáv 6 sáv 5 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 13 sáv 11 sáv 9 sáv 8 sáv 2 sáv 1 sáv 14 sáv 6 sáv 25 sáv 24 sáv 23 sáv 22 sáv 21 sáv 20 sáv 19 sáv 18 sáv 17 sáv 16 sáv 15 sáv 13 sáv 12 sáv 11 sáv 10 sáv 9 sáv 8 sáv 7 sáv 5 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 9 sáv 8 sáv 7 sáv 6 sáv 5 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv 6 sáv 5 sáv 4 sáv 3 sáv 2 sáv 1 sáv Salutations-for-Lucenec VvG-Pochod pre Brezno-sy VvG-Zdtavica pre Rim.Sobotu-sy VvG-Zdravica pre RS.-2.verzia-sy VvG-Zdravica pre Poprad-sy VvG-Zdravica pre Lucenec-sy vvG-Zdravica pre Leuwen-sy Vvg-Zdravica pre Hnustu-2.Verzia-sy VvG-Zdravica pre Filakovo-sy Sonatinaflaklavir LPO-Neron-a-fio LPO-Neron-f-Fio LPO-Neron-e-fio LPO-Neron-d-fio LPO-Neron-c-fio LPO-Neron-b-Fio LPO-King-Kong-2dej.e-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-3.DEJ.B-FIOM LPO-King-Kong(RPRV)-3.DEJ.-A-FIOM LPO-King-Kong(RPRV)-2.dej.c--fiom LPO-King-Kong(RPRV)-2.dej.b-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-2.dej.-a-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-1dej.d-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-1dej.c-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-1dej.b-fiom LPO-King-Kong(RPRV)-1dej.a-fiom LPO-King-Kiong(RPRV)-2.dej.d-fiom LPO-Utrp-Frankensteina-(RPRIV)-1.dej.-a-ifom LPO-Utrp.Frankensteina-(RPRIV)-2.dej.a-fiom LPO-Utrp.Frankensteina-(RPRIV)-1.dej.d-fiom LPO-Utrp.Frankensteina-(RPRIV)-1.dej.-b-ifom LPO-Utrp.Frankenst.(RPRIV)-1.dej-e-fiom LPO-Utrp.Frankenst.((RPRIV)-3.dej.a-fiom LPO-Utrp.Frankens.(RPRIV)-3.dej.e-fiom LPO-Utrp.Frankens.(RPRIV)-3.dej.-d-fiom LPO-Utrp.Frankens.(RPRIV)-3.dej.b-fiom LPO-Utrp.Frankens.(RPRIV)-2.dej.c-fiom LPO-Utrp.Franken.RPRIV)-3dej.f-fiom LPO-Utrp.Franken.(RPRIV)-3.dej-c-fiom LPO-Utrp.Franken.(RPRIV)-1dej.c-ifom LPO-Utrpenie-Franken.(RPRIV)2.dej.-b-fiom LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2dej.e-ifom LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2dej.d-ifom LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2.dej.c-fmio LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2.dej.c2x-ifom LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2.dej.b-ifom LPO-R.P.r.III.Ev.Jezis-2.dej.a-fiom LPO-Ram.Pol.reb.III.Ev.Jezis-1dej.c-fiom LPO-Ram.Pil.reb.III.Ev.Jzis-1.dej.e-ifom LPO-Ram.Pil.reb.III.Ev.Jzis-1.dej.d-fiom LPO-Ram.Pil.reb.III.Ev.Jezis-1.dej-a-ifom LPO-Ram.Pil.reb.III.Ev.Jezis-1.dej.b-fiom LPO-Ramzes-Pilatus-rebus-I.-3.Dejstvo.-ifom LPO-Ramzes-Pilatus-rebus-I.-1.dejstvo-fiom LPO-Ram.-Pil.-reb-I.-2.dej.-b-fiom LPO.Ramzes-Pilatus-rebus-I.-2.dejstvo-a-fiom LPO-Ram.-Pil.-reb.I.-2.dej.-c-fiom LPO-Event-Horizont-II.-rychlejsiav.-fio LPO-Event-Horizonr-II.-pomalsiav.-fio L-Cesta_Opitou_N4 L-Cesta_Opitou_N3 utrz10-11 utrz9 utrz8 utrz7-2v utrz7 utrz6 utrz5b utrz5a utrz5 utrz4b utrz4a utrz4 utrz3 utrz2 L-Cesta_Opitou_N1_a L-Cesta_Opitou_N1_c L-Cesta_Opitou_N1_b L-Cesta_Opitou_I2 L-Cesta_Opitou_I1 zufalstvo-N6 zufalstvo-N5 zufalstvo-N4 zufalstvo-N3 zufalstvo-N2 zufalstvo-N1 vvG-Vianocna_piesen_pre_dets_zbor_a_dets_sola-pre_Evanj_cirkev-voc VvG-velikonocna_piesen_pre_evang_cirkev-dets_zbor_a_orchester--voc VvG-sonatina_pre_vi_a_klav_napocest_M_Tompa-k VvG-Passacaglia_na_poces_grofa_Szechenyiho-sy Postmodern-symf_David_v_ bubline-2pcv Postmodern-symf_David_v_ bubline-1pcv LPO-TemptationtheRowling-act2d-fio LPO-TemptationtheRowling-act2c-fio LPO-TemptationtheRowling-act2b-fio LPO-TemptationtheRowling-act2a-fio LPO-TemptationtheRowling-act1b-fio LPO-TemptationtheRowling-act1a-fio L-3.stingquartett-N6.-k L-3.stringquartett-N7.-k L-3.stringquartett-N5.-k L-3.stringquartett-N4-k L-3.stringquartett-N3-sy L-3.stringquartett-N2.-sy L-3.stringquartett-N1-k L-3orchestr.pices-N3.DriveofLight-Paradiso-sy L-3orchest.pices-N1-driveofLive-sy L-3.orches.pices-N2driveof-drugde-Darknes-sy HarryPotter-act2m HarryPotter-act2l Harrypotter-act2k HarryPotter-act2j HarryPotter-act2i HarryPotter-act2h HarryPotter-act2g HarryPotter-act2f HarryPotter-act2e HarryPotter-act2d HarryPotter-act2c HarryPotter-act2b HarryPotter-act2a HarryPotter-act1h HarryPotter-act1g HarryPotter-act1f HarryPotter-act1e HarryPotter-act1d HarryPotter-act1c HarryPotter-act1b Harry Potter-N1+2 LRv2007-N6-2var. LRv2007-N6 LRv2007-N5 LRv2007-N4 LRv2007-N3 LRv2007-N2 LRv2007-N1 LRv2002-N1d LRv2002-N6 LRv2002-N5 LRv2002-N4 LRv2002-N3c LRv2002-N3b LRv2002-N3a LRv2002-N3 LRv2002-N2 LRv2002-N1c LRv2002-N1b LRv2002-N1a LRv2002-N1 lordring20026+ lordring20025b+ lordring20025a+ lordring20024+ lordring20023dx+ lordring20023d+ lordring20023c+ lordring20023b+ lordring20023a+ lordring20022+ lordring20021c+ lordring20021b+ lordring20021a+ lordofring2002-5 lordofring2002-3 lordofring2002-1 jeuskand+ jesuskane+ jesuskanc+ jesuskanb+ jesuskana+ easterngospelsong-Krajciova 14-Julia-N16 13-Julia-N15 12jula-m 11jula-l 10jula-k 9julia9-i 8juli8-h 7jula7-g(3) 7jula7-g(2) 7jula7-g(1) 5julia5-e 4juli4-d 3julia3-c 2julia2-b 1jula1-a springintatra+b Vvg-ModlitbaSvStefana Music in support of Haiti Little Prince 3 hk28 hk27 hk26 hk25 hk24 hk23 hk22 hk21 hk20 hk19 hk18 hk17 hk16 hk15 hk14 hk13 hk12 hk11 hk10 hk9 hk8 hk7 hk6 hk5 hk4 hk3 hk2 hk1 attila asdurovert AMB5 AMB-4 AMB-3 AMB-2 AMB-1.1